Polecane strony:
- przedszkole radość radosne-nutki.pl
- mini luneta muppetshop.pl/nowosci/teleskop-zoomart-palomar-detail.html
- salon kosmetyczny poznań
- link
A A A

WODOGŁOWIE

Wodogłowie wikłające bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzenio- wych powstaje zazwyczaj jako następstwo zmian wytwórczych opony pajęczej zlokalizowanych na podstawie czaszki (arachnitis basilaris) lub, co rzadziej ma miejsce, na skutek zaburzeń w odpływie płynu mózgowo-rdzeniowego z układu komorowego. Ten drugi rodzaj zabu- rzeń jest zwykle następstwem stanu zapalnego wyściółki komór, który prowadzi do rozrostu tkanki glejowej zwężającego światło wodociągu mózgu lub otworów komorowych. W pierwszym przypadku wodogło- wie ma charakter komunikujący, w drugim niekomunikujący. Objawy wodogłowia rozwijać się mogą we wczesnym okresie choroby, jeszcze wtedy, gdy utrzymują się zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, albo w kilka miesięcy po ustąpieniu objawów infekcji. Przy wczes- nym rozwoju wodogłowia można liczyć się z tym, że w powstaniu jego odgrywa rolę, obok zmian wytwórczych, czynny jeszcze proces zapal- ny blokujący drogi krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. W związku z tym chorzy tacy wymagają zazwyczaj intensywnego leczenia prze- ciwzapalnego (stosowanie antybiotyków i ewentualne domiejscowe podawanie hormonów kory nadnerczy). Jeśli wodogłowie rozwija się w późnym okresie, już po wygaśnięciu stanu zapalnego, szanse na uzy- skanie efektów leczeniem zachowawczym są małe. W tych przypad- kach rozważyć należy sprawę leczenia chirurgicznego za pomocą prze- cieku komorowo-przedsionkowego z użyciem zastawki. Warunkiem po- wodzenia tej metody leczenia jest całkowite opanowanie zmian zapal- nych w o.u.n. W przeciwnym bowiem wypadku może dojść do zakaże- nia zastawki. Ta zaś stając się ogniskiem infekcji prowadzi do pow- stania przewlekłej posocznicy, nie poddającej się leczeniu antybioty- kami.